VŠE ALUMNI HOMECOMING

Scroll

REGISTRACE BYLY UZAVŘENY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU AKCI NAVŠTÍVIT BUDETE MÍT MOŽNOST ZAKOUPIT POSLEDNÍ VSTUPENKY ZÍTRA NA MÍSTĚ.

Oslavte se svou alma mater 70 let od jejího založení. Přijďte na největší absolventskou akci v historii VŠE!

A co vás čeká? Rozhodně bohatý program, který si užijete spolu s celou svou rodinou.

VŠE Alumni Homecoming v sobě spojuje odbornou konferenci s předními českými speakery z řad našich absolventů, kulturní a zábavní program. Ve Vencovského aule na vás čeká den plný inovací na VŠE. Fakulty si pro vás připravily kromě odborných přednášek spoustu workshopů, networkingových akcí a mnoho dalšího.

V rámci netradiční prohlídky VŠE se dostanete do míst, na kterých jste během svého studia možná ani nebyli.

Nezapomínáme ani na vaše děti – pro ně připravujeme hravé dílny či sportovní aktivity, které je zaručeně budou bavit.

Vaše alma mater slaví, slavte s ní!

V sobotu 21. října od 10 hodin

 

Kompletní program akce v PDF najdete ke stažení zde

Setkáme se na VŠE

Máte kolem sebe skupinku spolužáků, se kterými se pravidelně scházíte?
Máte kolem sebe skupinku spolužáků, se kterými se pravidelně scházíte?

Pokud máte kolem sebe skupinku spolužáků, se kterými se pravidelně scházíte, připravíme vám speciální prostor, kde si budete moci užívat tyto vzácné okamžiky spolu! Dejte nám vědět na e-mail alumni@vse.cz a my se o vaši skupinu postaráme.
Přijďte si společně užít nezapomenutelné chvíle na svou alma mater, kde jste začínali svou vzdělávací a profesní kariéru.

Setkáme se na VŠE – přijďte a využijte této skvělé příležitosti.

E-maily pro rezervaci místnosti pro skupiny je 18. října.

Obnovte svůj absolventský slib

Uběhlo od Vašich promocí více jak 5 let?
Uběhlo od Vašich promocí více jak 5 let?

Tak to pro vás máme skvělou zprávu! Na akci Alumni Homecoming máte jedinečnou příležitost obnovit váš slib, který jste před lety složili.
Přijďte na zahájení celé akce do krásného prostoru Vencovského auly, kde proběhne obnovení absolventského slibu a promoce. Přesný čas vám brzy sdělíme, abyste mohli naplánovat svůj den a být u toho s námi.
Alumni Homecoming je o vzpomínkách, setkáních a oslavách. Obnovením svého slibu si opět připomenete své studentské období a spojíte se s dalšími absolventy, kteří prošli podobnou cestou.
Uzávěrka registrací na slavnostní promoce je 13. října.

Program dle místností

Hlavní stage – posluchárna RB 101

10:30-11:00
Simona Kijonková a doc. Daniela Pauknerová:
Udržování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
 • Simona Kijonková je vnímána jako úspěšná podnikatelka a manažerka. Zároveň je ale také rodičem. Jak se jí daří či nedaří udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Jaká byla tato rovnováha v začátcích podnikání a jaká je nyní? Co by dnes poradila sama sobě před 10 lety? Setkala se někdy s pracovním vyhořením? Na tyto i další otázky se bude ptát doc. Daniela Pauknerová, vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie FPH. 
11:15-11:45
Marek Rojíček:
Oficiální statistika mezi minulostí a budoucností
 • Celospolečenské změny se promítají i do vývoje oficiální statistiky. Týká se to podchycení nových oblastí zájmu, ale také zdrojů dat, které statistické instituce využívají a nástrojů, kterými je zpracovávají. V neposlední řadě se mění i způsob prezentace dat a jejich popularizace. Dnes již není problém dostat se ke statistickým datům, ale vyznat se v nich a rozlišit jejich kvalitu a vypovídací schopnost, a v tom je nezastupitelná role národních i mezinárodních statistických institucí.
12:00-12:30
Lenka Nováková:
Digitalizace v účetním oboru
 • Každá změna v životě bývá pro člověka velmi těžko akceptovatelná a složitá. V oboru účetnictví a financí se poslední dobou děje velmi mnoho změn, které mohou vyvolávat strach ze změny, na druhou stranu mohou přinášet přidanou hodnotu. Mezi tyto změny patří trendy umělé inteligence, robotů, chatbotů, nových cloudových technologií.  Vzhledem k tomu, že strojové učení, umělá inteligence, aplikace  a další technologie se stále zdokonalují, začínají již významně ovlivňovat profesní obory jako je účetnictví, finance, právo a také odpovědnost v těchto oborech. Profesionálové v těchto oborech budou produktivnější a zdatnější, budou schopni zvládnout více aktivit a poskytnout větší hodnotu, protože mohou určit využitelný vhled spíše než jen přepisovat čísla z papírových dokladů. Cloudové technologie pomáhají měnit obory, na druhou stranu pro některé organizace  mohou být stále nepreferovány, a to pro jejich limity v oblasti jejich kapitalizace do majetku společností. Jak moc účetní metodika může ovlivnit budoucí digitálni strategii společnosti?
13:30-14:00
Markéta Kajabová:
Jak z udržitelného chování udělat automatiku
 • Udržitelné chování považuji za automatické, ne vždy o něm mluví a těžko se jim chlubí s nějakými pokroky. „Pokud nějakou závadnou záležitost nikdy nepoužíváte, nemůžete potom reportovat, že jste ji odstranili, “ … o udržitelném chování v dm drogregii markt s.r.o. s Vámi pohovoří jednatelka společnosti Markéta Kajabová. 
14:15-14:45
Václav Klaus:
Jak vidí student VŠE z přelomu 50. a 60. let dnešní svět a dnešní vysoké školství
 • Vysoké školství spolu s celou společností prochází překotným vývojem. Vhled do toho, jak dnešní svět vnímají a orientují se v něm studenti, kteří vysokou školu absolvovali v 50. a 60. letech, nám poskytne jeden z nich, prof. Václav Klaus. 
15:00-15:30
Martin Jahn:
Globální krize nebo nový normál?
 • Skoro třicet let od promoce na VŠE. Přibližně jednu třetinu života jsem strávil ve veřejné službě, dvě třetiny v koncernu Volkswagen, třetinu v Čechách, dvě třetiny v zemích zásadně ovlivňujících globální ekonomiku a politiku – v USA, Rusku, Německu a Číně. K čemu jsem na své cestě dospěl, co jsem pochopil ze svých omylů a co jsem se naučil ze svých chyb. Jak se orientovat v dnešním světě: řídit se vlastními hodnotami a následovat vnitřní kompas.

Posluchárna RB 210

11:00-11:30
Eva Zamrazilová:
Reflexe a perspektivy vysokoškolského vzdělávání z osobní zkušenosti  
 • V kontextu vlastní cesty vysokoškolským vzděláváním jak v roli studenta, tak v roli pedagoga, a následné ekonomické praxi ve své přednášce doc. Eva Zamrazilová zhodnotí vývoj vysokoškolského vzdělávání v oblasti ekonomických disciplín. Přednáška se (mimo jiné) zaměří na klíčové problémy směřování vysokoškolského vzdělávání, které souvisí např. s rostoucí byrokratizací či s požadavky na akademické pracovníky. 
11:45-12:15
Ladislav Jelen:
Proč ta víčka?
 • Chceme být udržitelní i v obalovém managementu, jak na to jdeme? Jak obalový management zapadá do tématu uhlíkové stopy? Proč jsme vymysleli ty víčka? O tom krátce v přednášce a poté v případné debatě v chill out zóně FM VŠE.
12:30-13:00
Miloslav Janhuba:
Momenty z historie vysokoškolské výuky účetnictví
 • Přednáška se zaměří na stručnou historii účetnictví a jeho vysokoškolské výuky v českých zemích, na charakteristiku obsahu a podob výuky účetnictví na VŠE od jejího počátku v roce 1953. Spolu s vývojem kmenové odborné katedry v uplynulých 70 letech připomene rovněž vývoj studijního oboru účetnictví.

13:15-13:45
Jan Pavel:
Udržitelnost veřejných financí v ČR
 • Proč jsou české veřejné finance v nerovnováze a jak to změnit? Proč se nejsme schopni dostat z vysokých deficitů a je problém na výdajové nebo příjmové straně? Co nám přinese stárnutí populace a budeme schopni vše ufinancovat?

Stage věda a AI – posluchárna RB 211

Velkým tématem pro nás bude Inovace na VŠE, které budeme věnovat celý jeden blok. Protože právě inovace je zdrojem pokroku a neustálého posouvání se vpřed. A jak inovovat a posouvat se v praxi? Zaváděním vědeckých poznatků a nových technologií do praxe. V rámci přednáškového bloku s názvem Inovace na VŠE vás seznámíme s vědeckou činností, na které pracují naši akademici a společně s našimi ženami ve vědě se budete moci během panelové diskuse vypravit do zákulisí jejich vědecké činnosti.

13:00-13:15
Pavel Hnát:
Výzkum přístupu pedagogů a studentů k AI a její zavádění do výuky
 • Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality nás seznámí s unikátním výzkumem, který se zabýval přístupem akademických pracovníků a studentů vysokých škol k umělé inteligenci.
13:15-14:15
Senta a Miloš Čermákovi:
Jak využít AI na maximum ve vaší, nejen manažerské, praxi
 • Jsme dva. V osmdesátých letech jsme vystudovali kybernetiku na ČVUT a zamilovali se do počítačů, ale nakonec jsme se počítačovou vědou nezabývali. Jeden z nás pracuje 30 let v byznysu, druhý je novinář a píše knihy. Mysleli jsme si, že největší technologickou revoluci jsme prožili v 90. letech. Mýlili jsme se. Nebo si to aspoň myslíme. Nástup AI změní svět. A my vám ukážeme, jak si pomocí Ai zefektivnit vaše každodenní rutinní úkoly, které vám zabírají velké množství času.
14:30-14:45
Kateřina Macháčková:
Věda na  VŠE
 • Když se řekne věda, představíte si mikroskopy, baňky a laboratoře? Popularizátorka vědy Kateřina Macháčková vás nechá nahlédnout do toho, co všechno se může skrývat pod pojmem „Věda na VŠE“, co popularizace vědy obnáší a kde se vy osobně můžete s vědeckými výstupy našich vědců setkat.
14:45-15:45
Panelová diskuse:
Ženy ve vědě
 • S předními vědkyněmi Helenou Chytilovou, Kateřinou Kočí, Markétou Majerovou, Veronikou Mokrejšovou a Lucií Sárou Závodnou budeme diskutovat o jejich vědeckém směřování, o postavení žen ve vědě a na univerzitní půdě a skloubení jejich pracovního a rodinného života. Zeptáme se jich také na nové technologie – jak je ony sami vnímají a zda je ve své pedagogické či vědecké práci samy využívají. Panelovou diskusí vás provede Kateřina Pelouchová.

Posluchárna RB 212

11:00-11:30
Ladislav Mejzlík:
Co nám přinese nový zákon o účetnictví od roku 2025?(přednáška doplněna kvízem)
 • Více než pět let se v ČR připravuje reforma účetnictví, která kromě zcela nového zákona o účetnictví změní dalších 120 zákonů a prováděcích předpisů a bude tedy představovat revoluci srovnatelnou se změnou účetních předpisů po roce 1989 nebo rekodifikací občanského a obchodního práva v roce 2012. V průběhu přednášky se dozvíte vše o mezinárodním kontextu této reformy a aktuálním stavu její přípravy, včetně hlavních změn, které reforma přinese pro společnosti, ale také uživatele informací z účetních závěrek. Mezi tyto změny patří například vykazování leasingu, funkční měna vykazování a audit zpráv o udržitelnosti, rozšíření použití Mezinárodních účetních standardů a další.

11:45-12:15
Karina Kubelková:
Deset let makroobezřetnostní politiky v ČR
 • Makroobezřetnostní politika zajišťuje stabilitu finančního systému, který je aktuálně pod drobnohledem a těší se značné pozornosti. Vývoj makroobezřetnostní politiky v České republice a její současný stav posluchačům přiblíží členka bankovní rady ČNB, Karina Kubelková. 
12:30-13:00
Antonín Pavlíček, Tomáš Sigmund:
Co vše nám přináší umělá inteligence. Máme se bát?
 • Přednáška se zabývá tématem příležitostí a hrozeb současného vývoje umělé inteligence. Zamyslíme se, jak může umělá inteligence změnit různá odvětví (zdravotnictví, vědu, ekonomiku a práci, společnost, právo), v čem mohou být tyto změny přínosné a jaké jsou etické otázky a výzvy, které s sebou tento vývoj přináší. Budou se diskutovat potenciální rizika a hrozby spojená s umělou inteligencí, jako jsou ztráta pracovních míst, šíření dezinformací a další možnosti zneužití UI, omezení autonomie člověka, ztráta lidských kompetencí, nevysvětlitelnost rozhodování UI, nerovnost ve společnosti a další. Přednáška se zaměří na to, jak můžeme aktivně řešit tyto otázky a zajistit, aby vývoj umělé inteligence přinesl co největší prospěch společnosti. V průběhu přednášky budou představeny různé příklady využití umělé inteligence, jako jsou chatboti, či autonomní vozidla včetně jejich vlivů na společnost.
13:15-13:45
Martin Klčo:
Marketing v prezidentské kampani aneb jak se dělá flanelová revoluce…
 • Zpětně vypadá všechno jednoduše. Ale jak asi tušíte, nebylo. S jakými výzvami jsme se potýkali? Co bylo klíčové pro úspěch kampaně? Co se nám nepovedlo a jak jsme to nakonec vyřešili? Jaká byla s panem prezidentem spolupráce? Má šanci politický marketing postavený na hodnotách a ne na populismu i v budoucnu? Přijďte diskutovat a zeptat se na cokoli, co vás zajímá.
14:00-14:30
Tomáš Karel:
„Lies, damn lies, and statistics.“ aneb jak lhát pomocí statistiky
 • Statistika je mocný nástroj. V dobrých rukách nám pomáhá odhalit pravdu, nicméně je jednoduché ji zneužít, aby pravdu naopak skryla. Ukážeme Vám skutečné příklady ze současnosti i historie, kdy byla statistika zneužita ke zkreslení pravdy, nebo dokonce ke lži. Příklady, kdy neporozumění statistice a pravděpodobnosti mělo tragické následky. 

Talks in English – Posluchárna RB 213

12:30-13:00
Paul Cejka:
Why not? From Jindrichuv Hradec to London and back
 • Pavel is a PhD graduate. He will share his FM experience and how this helped on his career journey from 3M Prague to Salesforce, London. He will also discuss the benefits of FM PhD towards continual studies at Cambridge Judge Business School. 
13:15-13:45
Ota Novotný:
Data Analytics Education at VŠE – Are you on the train or it is leaving without you?
 • Everywhere we hear that data is a new fuel of the world, and a lot of investments have been made into new analytical tools. New machine learning models allowing even more data analysis are popping out as mushrooms. Data analytics is a transformational discipline and brings a lot of personal power. What you should know from the data analytics field for your role? How and where to get this knowledge to remain relevant or even change your role? Come and discuss it!
AKTUALIZACE 20. 10. – PŘEDNÁŠKA DARII HVÍŽĎALOVÉ ZRUŠENA KVŮLI NEMOCI
14:30-15:00
Daria Hvížďalová:
Revolutionizing Education: AI and Digital Disruption
 • The advancements in Artificial Intelligence (AI) and digital technology have transformed the way we live, work, and learn. As we continue to navigate the digital era, the role of AI in education has become increasingly important. Discover how AI is changing the way we teach and learn, the potential of personalized learning, and new educational opportunities for people around the world – and what are skills required from us, humans, to leverage this technology to its fullest and stay ahead of the curve. 
15:15-15:45
Patrik Juránek:
Startups in a Global Environment
 • We are on our way to becoming the global Marketplace for StartupDisrupt.com startups. The core issue of our work lies in inspiring, educating and connecting startup founders and technological innovators across the world. Come and be inspired! 

Kulturní stage – Vencovského aula

11:00-12:30
Výroční promoce
 • Na akci Alumni Homecoming máte jedinečnou příležitost obnovit váš slib, který jste před lety složili. Přijďte na zahájení celé akce do krásného prostoru Vencovského auly, kde proběhne obnovení absolventského slibu a promoce.
12:45-13:15
Orchestr VŠE
 • Ve Vencovského aule vystoupí Orchestr VŠE pod vedením šéfdirigenta Haiga Utidijana a dirigentky Kateřiny Maňasové.
Jean Sibelius The Swan of Tuonela, Lemminkäinen Suite
Johann Sebastian Bach Menuet a Badinerie, Orchestrální Suita č.2 h-moll
Sólo na flétnu Iva Štveráková
14:00-15:00
Taneční vystoupení absolventů VŠE a taneční workshop tance lindy hop
 • Přijďte se podívat na swingové předtančení spojující tanec lindy hop s hudbou slavné skupiny Queen s názvem Seaside Rendevzous.
 • Vystupovat budou taneční lektoři a absolventi VŠE, Blanka a Miroslav Svobodovi. Na ukázku jejich tvorby se můžete podívat na jejich webových stránkách
15:30-16:00
Folklorní soubor Gaudeamus VŠE
 • Folklor? Proč ne aneb folklor is not dead!
  Originální choreografie čerpající z námětů českého lidového umění proložené nově nastudovanými písněmi v podání taneční skupiny a lidové muziky souboru.
Tancmuzika Choreografie a voicebandy: David Mikula
Utancovaný Choreografie: Alena Skálová, hudební úprava: Jiří Fišer
Pod Žďákovským mostem Hudební úprava: Milan Buňata
Leporela Choreografie: Alena Skálová, hudba: Jiří Fišer
Husaři Hudební úprava: Marek Janata
U kláštera pole Česká lidová z jižních Čech
Zazpívejte si s námi 
Spor Masopusta s Půstem, Karneval Choreografie: Alena Skálová, hudba: Jaroslav Krček, nahrála Muzica Bohemica, postavy Masopusta a Půsta mluví pánové Hlinomaz a Lohniský
17:00-17:30
Pěvecký sbor Vysoké školy ekonomické v Praze Musica Oeconomica Pragensis

Kulturní stage ukončí svým vystoupením Pěvecký sbor VŠE Musica Oeconomica Pragensis, který Vám zazpívá následující písně:

Zdeněk Lukáš: Tolita toten Oldřich Halma: Nad Myjavu vyšla hvězda
Jaroslav Krček: Což se mě, má milá, hezká zdáš Ivan Hrušovský: Išeu Macek
Zdeněk Lukáš: Kotek sedí mezi sudy Don Newby: If We Ever
Arnošt Košťál: Už je slunko Kenneth Gaw: Where You There
Zdeněk Lukáš: Oj, oj, oj Mark Hayes: Wade In The Water
Josef Pančík: Okolo Hradišťa Merle Travis/arr. K. Shaw: Sixteen Tones

Na co dalšího se můžete těšit

11:15-12:45
Jakub Chomát: Workshop Mistrovství hledání komfortu vdiskomfortu
RB 103
 • V rámci workshopu si popíšeme principy fungování nás samotných v diskomfortních situacích a díky krátkému ponoření končetin do ledové vody doslova na vlastní kůži zažijeme, jak mocné je nastavení naší mysli ve spojení s vědomou práci s dechem. Účastníci pocítí sílu svojí fyziologie, potenciálu, který většina západní společnost nevyužívá, a bezbřehý tlak na výkon tak nezvládá efektivně. Budeme se bavit o Wim Hof metodě a vědomé práci s diskomfortní situací a také o tom, jak to zařídit, aby nás stres posiloval a neoslaboval. 
 • Omezená kapacita – maximálně 24 osob na každý termín (workshop je určen přednostně absolventům FPH, zájemci z dalších fakult budou moci využít zbývající volná místa)
12:30-13:00
Slavností zakrojení dortu
Atrium Rajské budovy
 • Jako na každé oslavě, i na této bude dort, který bude slavnostně zakrojen rektorem VŠE, panem rektorem Petrem Dvořákem.
11:00-16:00
Fakulta managementu: Na kávu s absolventy a zaměstnanci fakulty v chill out zóně
Rautový koutek RB, 2. patro Rajské budovy, vedle RB 207

 

11:00-16:00
Fakulta managementu: Udržitelně s fakultou a jejími partnery
Rautový koutek RB, 2. patro Rajské budovy, vedle RB 207

 

12:30-13:15
Fakulta managementu: Seznamte se s udržitelností v dm drogerie markt s.r.o.
RB 207

 

13:00-14:00
Libor Vítek: Výživa ve sportu
RB 209
 • Správná výživa je základem pro zdraví člověka. Kromě přímého vlivu na rizika civilizačních onemocnění má však jednoznačný dopad i na sportovní výkonnost. Pravdou však je, že výživa je ve vrcholovém, natož pak výkonnostním sportu velmi podceňovaná, přestože může mít i rozdílový vliv na výkonnost sportovce. Problémem je obecná neznalost sportovců a realizačních týmů, stejně tak jako skutečnost, že sportovní výživa je opředena řadou mýtů a nepravd, které jsou často podporovány i profesionálními výživovými poradci. V praxi se tak často setkáváme s názory na sportovní výživu, které nedávají smysl a mohou být pro sportovce dokonce škodlivé. Toto je dáno i faktem, že žijeme v době informační exploze, kdy jsou ve veřejných zdrojích k dispozici informace, které však nejsou ničím podložené.

  Velmi často se sportovní výživa zužuje jen na podávání výživových doplňků, kterým se přikládá mnohem vyšší význam, než který skutečně mají. Tyto doplňky jsou často užívány nevhodným způsobem, hlavní motivací jsou často komerční tlaky dodavatelů, spolu s jejich neodborností. Velkým cílem je tedy kultivovat sportovní prostředí a zvýšit obecné povědomí o správné sportovní výživě.

13:00-14:30
Jakub Chomát: Workshop Mistrovství hledání komfortu vdiskomfortu
RB 103
 • V rámci workshopu si popíšeme principy fungování nás samotných v diskomfortních situacích a díky krátkému ponoření končetin do ledové vody doslova na vlastní kůži zažijeme, jak mocné je nastavení naší mysli ve spojení s vědomou práci s dechem. Účastníci pocítí sílu svojí fyziologie, potenciálu, který většina západní společnost nevyužívá, a bezbřehý tlak na výkon tak nezvládá efektivně. Budeme se bavit o Wim Hof metodě a vědomé práci s diskomfortní situací a také o tom, jak to zařídit, aby nás stres posiloval a neoslaboval. 
 • Omezená kapacita – maximálně 24 osob na každý termín (workshop je určen přednostně absolventům FPH, zájemci z dalších fakult budou moci využít zbývající volná místa)
14:00-14:45
Fakulta mezinárodních vztahů: slavnostní setkání s děkanem Josefem Taušerem
RB 210

 

14:00-15:00
Ekonomie hrou aneb jak vypadá experiment v laboratoři?
Laboratoř experimentální ekonomie (LEE), RB 337
 • Zní Vám „laboratoř experimentální ekonomie“ jako něco nepatřičného? Tak se přijďte podívat, jak může vypadat moderní experimentální výzkum ekonomie. Připravena pro Vás bude „Public Goods Game“, při které si prakticky ověříte, jak se lidé rozhodují při příspěvcích na veřejné statky a jaký vliv má možnost potrestání takzvaných „černých pasažérů“.
14:45-15:30
Jana Cibulková: Nevěřte jen intuici, věřte datům! Ukázky slavných datových analýz s Mode school
RB 206
 • Rozhodování řízené daty spoléhá na fakta, data a jejich analýzu. Díky tomu jsme schopni vybrat nejlepší strategii, získat konkurenční výhodu nebo odhadnout vývoj situace do budoucna. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak moc může být analýza dat užitečná. Třemi slavnými příklady Vás provede fakultní agentura MODE school. Naučíme Vás porozumět datům a používat ty nejefektivnější statistické metody analýzy dat!
15:00-16:00
Národohospodářská fakulta: beseda se zaměstnanci fakulty
RB 209

 

15:45-17:15
Zuzana Šedivá: Zažijte si Datové minimum na vlastní kůži
SB 107
 • Opřete-li svá rozhodnutí a argumentace o pevný datový základ, získáte jistotu, že rozhodujete správně. Díky tomu dokážete lépe obhájit své projekty, strategická rozhodnutí a lépe prezentovat své výsledky. Datové minimum je zážitkový workshop určený všem i naprostým začátečníkům, kteří zatím nemají žádné zkušenosti s daty, technologiemi nebo analýzami, ale mají zájem tuto skutečnost změnit. Cílem workshopu je ukázat práci s daty pro určení strategie a rozhodování řešení úlohy, a to v reálném čase při hraní simulační hry ADgame. Účastníci workshopu spolupracují v týmech a své znalosti a dovednosti uplatňují v oblasti media planning a současně si ihned ověřují správnost svých rozhodnutí. Cílem workshopu je z datové analytiky udělat zážitek, který si účastník zapamatuje a bude se na jeho základě schopen v budoucnosti rozhodovat a jednat ve svém pracovním i osobním životě. 
16:00-18:00
Fakulta financí a účetnictví: networkingové setkání absolventů
RB 212

 

16:00-18:00
Fakulta mezinárodních vztahů: studijní program Diplomacie – alumni reunion
RB 211

 

16:00-18:00
Fakulta mezinárodních vztahů: studijní program Cestovní ruch – alumni reunion
RB 213

 

16:00-18:00
Fakulta mezinárodních vztahů: studijní program Mezinárodní obchod – alumni reunion
RB 210

 

16:00-18:00
Fakulta mezinárodních vztahů: studijní program Bachelor of International Business – alumni reunion
RB 113

 

16:00-18:00
Fakulta mezinárodních vztahů: studijní program International Business – alumni reunion
RB 546

 

16:00-18:00
Fakulta mezinárodních vztahů: studijní program Diplomatic Studies – alumni reunion
RB 114

 

16:00-18:00
Fakulta podnikohospodářská: setkání anglického programu MIMG
RB 103

 

16:00-18:00
Fakulta podnikohospodářská: setkání programu Arts Management
RB 104

 

16:00-18:00
Fakulta podnikohospodářská: setkání oboru Management a vedlejších specializací
RB 105-107

 

16:30-18:30
Fakulta podnikohospodářská: setkání anglického programu CEMS
Salónek AK, 3. patro Italské budovy

 

16:00-18:00
Národohospodářská fakulta: Networkingové setkání absolventů
RB 203 a RB 204

 

17:30-19:00
Fakulta informatiky a statistiky: Setkání s děkanem aneb Děkanovo vinařské datové minimum
Restaurace AK, 3. patro Italské budovy

 

18:30-19:30
Koncert kapely
Atrium Rajské budovy

 

19:30-21:00
Afterparty: DJ Andy Road
Atriu Rajské budovy

Večer pro vás bude připravené občerstvení v Atriu Rajské budovy

Co pro vás bude připravené po celý den

10:00-16:00
Veletrh MBA/MPA programů
Atriu Rajské budovy
 • V prostorách Atria Rajské budovy budete mít možnost seznámit se s nabídkou celoživotního vzdělávání na naší univerzitě, které umožní absolventům pokračovat ve vzdělávání se i po ukončení studia. Mnozí z našich bývalých studentů zjistí, že VŠE nabízí širokou škálu zdrojů a podpory pro jejich další vývoj.
Občerstvení

Pamatujete si, kam jste na VŠE chodili na oběd? A kam na jedno po zkoušce? Ve všech stravovacích zařízeních si budete moci zakoupit občerstvení!

 • Studentská menza (vchod z přízemí Italské budovy)
 • Pizza VŠEm, Zdravá výživa (vchod z přízemí Italské budovy)
 • Restaurace AK VŠE (3. patro Italské budovy)
 • Umbrella pizza bar (vlevo při vstupu do Nové budovy)
 • Café Ekonom (Rajská budova)
10:00-17:00
Program pro děti
3. patro Italské budovy
 • Naši malí hosté na VŠE Alumni Homecoming budou mít všechno, co si mohou přát. Čeká na ně den plný zábavy a radosti.

  Těšit se mohou na řadu soutěží a tvořivých workshopů nebo minidiskotéku pod vedením zkušených animátorů z Animation Point a chybět nebude ani oblíbené malování na obličej.

 • Sportovní program pro ně připravilo i Centrum tělesné výchovy a sportu. Těšit se můžou třeba na opičí dráhu v tělocvičně ve 3. patře Italské budovy.
10:00-17:00
Výstava historických předmětů z VŠE
RB 109
 • Centrum informatiky ve spolupráci s knihovnou a archivem VŠE pro vás připravilo výstavu historických předmětů, které si budete moci prohlédnout při komentovaných prohlídkách areálu Vysoké školy ekonomické na Žižkově. Uvidíte spoustu zajímavých věcí, zejména pak různé druhy klávesnic a monitorů nebo celých počítačů a dalších zařízení.
11:00-16:00
Prohlídky školy
sraz před RB 101
 • Objevte krásu moderního kampusu VŠE na Žižkově – pojděte s námi na akční prohlídky! Areál školy je jistě nedílnou součástí všech vzpomínek na vaše studentská léta. Prozkoumejte, jak se za poslední roky proměnil. Připravili jsme pro vás prohlídky, které vás nadchnou a přenesou vás do nové éry Vysoké školy ekonomické.

  Sraz účastníků bude vždy každou celou hodinu před RB 101.

10:00-21:00
Fotokoutek
prezenční prostor v přízemí Italské budovy
 • Chcete si z akce odnést nějakou vzpomínku? K tomu vám poslouží náš fotokoutek, z kterého si domů odnesete krásné fotky.

Program dle fakult (otevřený všem návštěvníkům akce)

Fakulta financí a účetnictví

Ladislav Mejzlík: Co nám přinese nový zákon o účetnictví od roku 2025?(přednáška doplněna kvízem) (11:00-11:30) – posluchárna RB 212

 • Více než pět let se v ČR připravuje reforma účetnictví, která kromě zcela nového zákona o účetnictví změní dalších 120 zákonů a prováděcích předpisů a bude tedy představovat revoluci srovnatelnou se změnou účetních předpisů po roce 1989 nebo rekodifikací občanského a obchodního práva v roce 2012. V průběhu přednášky se dozvíte vše o mezinárodním kontextu této reformy a aktuálním stavu její přípravy, včetně hlavních změn, které reforma přinese pro společnosti, ale také uživatele informací z účetních závěrek. Mezi tyto změny patří například vykazování leasingu, funkční měna vykazování a audit zpráv o udržitelnosti, rozšíření použití Mezinárodních účetních standardů a další.

Lenka Nováková: Digitalizace v účetním oboru (12:00-12:30) – posluchárna RB 101

 • Každá změna v životě bývá pro člověka velmi těžko akceptovatelná a složitá. V oboru účetnictví a financí se poslední dobou děje velmi mnoho změn, které mohou vyvolávat strach ze změny, na druhou stranu mohou přinášet přidanou hodnotu. Mezi tyto změny patří trendy umělé inteligence, robotů, chatbotů, nových cloudových technologií.  Vzhledem k tomu, že strojové učení, umělá inteligence, aplikace  a další technologie se stále zdokonalují, začínají již významně ovlivňovat profesní obory jako je účetnictví, finance, právo a také odpovědnost v těchto oborech. Profesionálové v těchto oborech budou produktivnější a zdatnější, budou schopni zvládnout více aktivit a poskytnout větší hodnotu, protože mohou určit využitelný vhled spíše než jen přepisovat čísla z papírových dokladů. Cloudové technologie pomáhají měnit obory, na druhou stranu pro některé organizace  mohou být stále nepreferovány, a to pro jejich limity v oblasti jejich kapitalizace do majetku společností. Jak moc účetní metodika může ovlivnit budoucí digitálni strategii společnosti?

Miloslav Janhuba: Momenty z historie vysokoškolské výuky účetnictví (12:30-13:00) – posluchárna RB 210

 • Přednáška se zaměří na stručnou historii účetnictví a jeho vysokoškolské výuky v českých zemích, na charakteristiku obsahu a podob výuky účetnictví na VŠE od jejího počátku v roce 1953. Spolu s vývojem kmenové odborné katedry v uplynulých 70 letech připomene rovněž vývoj studijního oboru účetnictví.

Jan Pavel: Udržitelnost veřejných financí v ČR (13:15-13:45) – posluchárna RB 210

 • Proč jsou české veřejné finance v nerovnováze a jak to změnit? Proč se nejsme schopni dostat z vysokých deficitů a je problém na výdajové nebo příjmové straně? Co nám přinese stárnutí populace a budeme schopni vše ufinancovat?

Networkingové setkání absolventů (16:00-18:00), RB 212

Fakulta mezinárodních vztahů

Martin Klčo: Marketing v prezidentské kampani aneb jak se dělá flanelová revoluce… (13:15-13:45) – posluchárna RB 212

 • Zpětně vypadá všechno jednoduše. Ale jak asi tušíte, nebylo. S jakými výzvami jsme se potýkali? Co bylo klíčové pro úspěch kampaně? Co se nám nepovedlo a jak jsme to nakonec vyřešili? Jaká byla s panem prezidentem spolupráce? Má šanci politický marketing postavený na hodnotách a ne na populismu i v budoucnu? Přijďte diskutovat a zeptat se na cokoli, co vás zajímá.

Meet & Greet s děkanem FMV a proděkany (14:00-14:45), RB 210

Martin Jahn: Globální krize nebo nový normál? (15:00-15:30) – posluchárna RB 101

 • Skoro třicet let od promoce na VŠE. Přibližně jednu třetinu života jsem strávil ve veřejné službě, dvě třetiny v koncernu Volkswagen, třetinu v Čechách, dvě třetiny v zemích zásadně ovlivňujících globální ekonomiku a politiku – v USA, Rusku, Německu a Číně. K čemu jsem na své cestě dospěl, co jsem pochopil ze svých omylů a co jsem se naučil ze svých chyb. Jak se orientovat v dnešním světě: řídit se vlastními hodnotami a následovat vnitřní kompas.

IB Alumni Reunion (16:00-18:00), RB 113

IDS Alumni Reunion (16:00-18:00), RB 114

IBB Alumni Reunion (16:00-18:00), RB 112

FMV Alumni Reunion – Mezinárodní obchod: networkingové setkání absolventů (16:00-18:00), RB 210

FMV Alumni Reunion – Diplomacie: networkingové setkání absolventů (16:00-18:00), RB 211

FMV Alumni Reunion – Cestovní ruch: networkingové setkání absolventů (16:00-18:00), RB 213

Fakulta podnikohospodářská

Simona Kijonková a doc. Daniela Pauknerová: Udržování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (10:30-11:00) – posluchárna RB 101

 • Simona Kijonková je vnímána jako úspěšná podnikatelka a manažerka. Zároveň je ale také rodičem. Jak se jí daří či nedaří udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Jaká byla tato rovnováha v začátcích podnikání a jaká je nyní? Co by dnes poradila sama sobě před 10 lety? Setkala se někdy s pracovním vyhořením? Na tyto i další otázky se bude ptát doc. Daniela Pauknerová, vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie FPH. 

Jakub Chomát: Workshop Mistrovství hledání komfortu vdiskomfortu (11:15-12:45, 13:00-14:30), místnost RB 103 – omezená kapacita – maximálně 24 osob na každý termín (workshop je určen přednostně absolventům FPH, zájemci z dalších fakult budou moci využít zbývající volná místa)

 • V rámci workshopu si popíšeme principy fungování nás samotných v diskomfortních situacích a díky krátkému ponoření končetin do ledové vody doslova na vlastní kůži zažijeme, jak mocné je nastavení naší mysli ve spojení s vědomou práci s dechem. Účastníci pocítí sílu svojí fyziologie, potenciálu, který většina západní společnost nevyužívá, a bezbřehý tlak na výkon tak nezvládá efektivně. Budeme se bavit o Wim Hof metodě a vědomé práci s diskomfortní situací a také o tom, jak to zařídit, aby nás stres posiloval a neoslaboval. 

Daria Hvížďalová: Revolutionizing Education: AI and Digital Disruption (14:30-15:00) – posluchárna RB 213

 • The advancements in Artificial Intelligence (AI) and digital technology have transformed the way we live, work, and learn. As we continue to navigate the digital era, the role of AI in education has become increasingly important. Discover how AI is changing the way we teach and learn, the potential of personalized learning, and new educational opportunities for people around the world – and what are skills required from us, humans, to leverage this technology to its fullest and stay ahead of the curve. 

Setkání anglických programů: CEMS (16:30-18:30), Salónek AK (3. patro Italské budovy)

Setkání anglických programů: MIMG (16:00-18:00), RB 103

Setkání českých programů: Arts Management (16:00-18:00), RB 104

Setkání oboru Management a vedlejších specializací (16:00-18:00), RB 105-107

Fakulta informatiky a statistiky

Marek Rojíček: Oficiální statistika mezi minulostí a budoucností (11:15-11:45) – posluchárna RB 101

 • Celospolečenské změny se promítají i do vývoje oficiální statistiky. Týká se to podchycení nových oblastí zájmu, ale také zdrojů dat, které statistické instituce využívají a nástrojů, kterými je zpracovávají. V neposlední řadě se mění i způsob prezentace dat a jejich popularizace. Dnes již není problém dostat se ke statistickým datům, ale vyznat se v nich a rozlišit jejich kvalitu a vypovídací schopnost, a v tom je nezastupitelná role národních i mezinárodních statistických institucí.

Antonín Pavlíček, Tomáš Sigmund: Co vše nám přináší umělá inteligence. Máme se bát? (12:30-13:00) – posluchárna RB 212

 • Přednáška se zabývá tématem příležitostí a hrozeb současného vývoje umělé inteligence. Zamyslíme se, jak může umělá inteligence změnit různá odvětví (zdravotnictví, vědu, ekonomiku a práci, společnost, právo), v čem mohou být tyto změny přínosné a jaké jsou etické otázky a výzvy, které s sebou tento vývoj přináší. Budou se diskutovat potenciální rizika a hrozby spojená s umělou inteligencí, jako jsou ztráta pracovních míst, šíření dezinformací a další možnosti zneužití UI, omezení autonomie člověka, ztráta lidských kompetencí, nevysvětlitelnost rozhodování UI, nerovnost ve společnosti a další. Přednáška se zaměří na to, jak můžeme aktivně řešit tyto otázky a zajistit, aby vývoj umělé inteligence přinesl co největší prospěch společnosti. V průběhu přednášky budou představeny různé příklady využití umělé inteligence, jako jsou chatboti, či autonomní vozidla včetně jejich vlivů na společnost.

Ota Novotný: Data Analytics Education at VŠE – Are you on the train or it is leaving without you? (13:15-13:45) – posluchárna RB 213

 • Everywhere we hear that data is a new fuel of the world, and a lot of investments have been made into new analytical tools. New machine learning models allowing even more data analysis are popping out as mushrooms. Data analytics is a transformational discipline and brings a lot of personal power. What you should know from the data analytics field for your role? How and where to get this knowledge to remain relevant or even change your role? Come and discuss it!

Tomáš Karel: „Lies, damn lies, and statistics.“ aneb jak lhát pomocí statistiky (14:00-14:30) – posluchárna RB 212

 • Statistika je mocný nástroj. V dobrých rukách nám pomáhá odhalit pravdu, nicméně je jednoduché ji zneužít, aby pravdu naopak skryla. Ukážeme Vám skutečné příklady ze současnosti i historie, kdy byla statistika zneužita ke zkreslení pravdy, nebo dokonce ke lži. Příklady, kdy neporozumění statistice a pravděpodobnosti mělo tragické následky. 

Jana Cibulková: Nevěřte jen intuici, věřte datům! Ukázky slavných datových analýz s Mode school (14:45 – 15:30), místnost RB 206

 • Rozhodování řízené daty spoléhá na fakta, data a jejich analýzu. Díky tomu jsme schopni vybrat nejlepší strategii, získat konkurenční výhodu nebo odhadnout vývoj situace do budoucna. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak moc může být analýza dat užitečná. Třemi slavnými příklady Vás provede fakultní agentura MODE school. Naučíme Vás porozumět datům a používat ty nejefektivnější statistické metody analýzy dat!

Zuzana Šedivá: Zažijte si Datové minimum na vlastní kůži (15:45 – 17:15), workshop, místnost SB 107

 • Opřete-li svá rozhodnutí a argumentace o pevný datový základ, získáte jistotu, že rozhodujete správně. Díky tomu dokážete lépe obhájit své projekty, strategická rozhodnutí a lépe prezentovat své výsledky. Datové minimum je zážitkový workshop určený všem i naprostým začátečníkům, kteří zatím nemají žádné zkušenosti s daty, technologiemi nebo analýzami, ale mají zájem tuto skutečnost změnit. Cílem workshopu je ukázat práci s daty pro určení strategie a rozhodování řešení úlohy, a to v reálném čase při hraní simulační hry ADgame. Účastníci workshopu spolupracují v týmech a své znalosti a dovednosti uplatňují v oblasti media planning a současně si ihned ověřují správnost svých rozhodnutí. Cílem workshopu je z datové analytiky udělat zážitek, který si účastník zapamatuje a bude se na jeho základě schopen v budoucnosti rozhodovat a jednat ve svém pracovním i osobním životě. 

Setkání s děkanem aneb Děkanovo vinařské datové minimum, od 17:30 v Restauraci AK ve 3. patře Italské budovy

Národohospodářská fakulta

Eva Zamrazilová: Reflexe a perspektivy vysokoškolského vzdělávání z osobní zkušenosti  (11:00-11:30) – posluchárna RB 210

 • V kontextu vlastní cesty vysokoškolským vzděláváním jak v roli studenta, tak v roli pedagoga, a následné ekonomické praxi ve své přednášce doc. Eva Zamrazilová zhodnotí vývoj vysokoškolského vzdělávání v oblasti ekonomických disciplín. Přednáška se (mimo jiné) zaměří na klíčové problémy směřování vysokoškolského vzdělávání, které souvisí např. s rostoucí byrokratizací či s požadavky na akademické pracovníky.

Karina Kubelková: Deset let makroobezřetnostní politiky v ČR  (11:45-12:15) – posluchárna RB 212

 • Makroobezřetnostní politika zajišťuje stabilitu finančního systému, který je aktuálně pod drobnohledem a těší se značné pozornosti. Vývoj makroobezřetnostní politiky v České republice a její současný stav posluchačům přiblíží členka bankovní rady ČNB, Karina Kubelková. 

Ekonomie hrou aneb jak vypadá experiment v laboratoři? (14:00-15:00), LEE

 • Zní Vám „laboratoř experimentální ekonomie“ jako něco nepatřičného? Tak se přijďte podívat, jak může vypadat moderní experimentální výzkum ekonomie. Připravena pro Vás bude „Public Goods Game“, při které si prakticky ověříte, jak se lidé rozhodují při příspěvcích na veřejné statky a jaký vliv má možnost potrestání takzvaných „černých pasažérů“.

Václav Klaus: Jak vidí student VŠE z přelomu 50. a 60. let dnešní svět a dnešní vysoké školství (14:15-14:45) – posluchárna RB 101

 • Vysoké školství spolu s celou společností prochází překotným vývojem. Vhled do toho, jak dnešní svět vnímají a orientují se v něm studenti, kteří vysokou školu absolvovali v 50. a 60. letech, nám poskytne jeden z nich, prof. Václav Klaus. 

Beseda se zaměstnanci fakulty (15:00-16:00), posluchárna RB 209

Networkingové setkání absolventů (16:00-18:00), RB 203 a RB 204

Fakulta managementu

Na kávu s absolventy a zaměstnanci fakulty v chill out zoně, 2. patro Rajské budovy

Udržitelně s fakultou a „démkem“

Soutěže, zábava, setkání!

Ladislav Jelen: Proč ta víčka? (11:45-12:15) – posluchárna RB 210

 • Chceme být udržitelní i v obalovém managementu, jak na to jdeme? Jak obalový management zapadá do tématu uhlíkové stopy? Proč jsme vymysleli ty víčka? O tom krátce v přednášce a poté v případné debatě v chill out zóně FM VŠE.

Paul Cejka: Why not? From Jindrichuv Hradec to London and back (12:30-13:00) – posluchárna RB 213

 • Pavel is a PhD graduate. He will share his FM experience and how this helped on his career journey from 3M Prague to Salesforce, London. He will also discuss the benefits of FM PhD towards continual studies at Cambridge Judge Business School. 

Seznamte se s udržitelností v dm drogerie markt s.r.o (12:30-13:15), místnost RB 207

Markéta Kajabová: Jak z udržitelného chování udělat automatiku (13:30-14:00) – posluchárna RB 101

 • Udržitelné chování považuji za automatické, ne vždy o něm mluví a těžko se jim chlubí s nějakými pokroky. „Pokud nějakou závadnou záležitost nikdy nepoužíváte, nemůžete potom reportovat, že jste ji odstranili, “ … o udržitelném chování v dm drogregii markt s.r.o. s Vámi pohovoří jednatelka společnosti Markéta Kajabová. 

Patrik Juránek: Na cestě stát se globálním hráčem (15:15-15:45) – posluchárna RB 213

 • We are on our way to becoming the global Marketplace for StartupDisrupt.com startups. The core issue of our work lies in inspiring, educating and connecting startup founders and technological innovators across the world. Come and be inspired! 

Prohlídky kolejí na Jarově

Přijďte v neděli 22. 10. na Jarov a nechte se provést studentskými kolejemi!

Sraz bude v 11:00 nebo ve 14:00 před Palachovou kolejí budovou D – hlavní vchod do kolejí. Čeká vás komentovaná prohlídka, kde se dozvíte zajímavé informace o kolejích.

Program bude zahájen úvodním slovem, během něhož se návštěvníci dozví více o kapacitě kolejí, průběhu rekonstrukcí, investicích, strategii kolejí a obsazenosti, včetně informací o národnostech studentů na kolejích.

První zastávkou na prohlídce bude Palachova kolej, kde probíhá rekonstrukce. V 4. patře už jsou rekonstrukce hotové, budete tak moci vidět novou posilovnu a gymnastický sál. Následovat bude návštěva Eislerovy koleje, kde se budete moci podívat na studentské pokoje, střechu, do posilovny, do společenské místnosti a prádelny. Program bude zakončen prohlídkou Thalerovy koleje.

Během celého programu budou návštěvníkům přístupná také sportoviště v areálu.

Prostory kolejí budou otevřeny a vy si tak budete moci prostory procházet i sami. Obdržíte letáček s informacemi o kolejích, areálu a podrobný popis toho, co můžete vidět během prohlídky. Tímto způsobem budete mít možnost plně vychutnat si a prozkoumat krásu a vývoj těchto kolejí v průběhu let.

Řečníci

Fakulta financí a účetnictví

Miloslav Janhuba
Miloslav Janhuba

Profesor na Vysoké škole ekonomické v Praze, Katedra finančního účetnictví a auditingu

Na VŠE v Praze vystudoval obor mechanizace a automatizace řídicích prací. Na katedře účetnictví VŠE působí od roku 1977 dosud (docent 1990, profesor 2005). Zabývá se především teorií a historií účetnictví; hlavní odborná publikace: Úvod do teorie účetnictví z roku 2010.

Ladislav Mejzlík
Ladislav Mejzlík

Absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 a podruhé 2018 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, od roku 2022 je proděkanem FFÚ. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR a v roce 2022 jejím prezidentem. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Úzce spolupracuje s praxí, je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem a předsedou výborů pro audit společností. Pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě a Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Lenka Nováková
Lenka Nováková

Obchodní ředitelka Microsoftu pro segment velkých zákazníků v České republice a na Slovensku

Lenka Nováková posiluje pozici Microsoftu jako strategického poradce a partnera pro digitální transformaci velkých organizací a buduje strategická partnerství. Od 2020 působila v Microsoftu jako ředitelka pro malé, střední a korporátní firmy společnosti, kde byla odpovědná za digitální transformaci korporátních zákazníků a rozvoj obchodních kanálů pro malé a střední podniky.

Jan Pavel
Jan Pavel

Člen Národní rozpočtové rady

Ve své pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje zejména veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. V lednu 2018 jej do Národní rozpočtové rady zvolila Poslanecká sněmovna na návrh České národní banky na dvouleté funkční období. Po jeho vypršení byl Jan Pavel na návrh centrální banky zvolen Poslaneckou sněmovnou do funkce znovu (šestiletý mandát).

Fakulta mezinárodních vztahů

Martin Jahn
Martin Jahn

Člen představenstva ŠKODA Auto

Narodil se v Praze, vystudoval VŠE, poté nastoupil do agentury CzechInvest, ve které kariérně stoupal. Agenturu zastupoval v Chicagu, kde také získal na univerzitě DePaul titul MBA. Po návratu do Česka v letech 1999 až 2004 zastával v CzechInvestu funkci generálního ředitele. V letech 2004 až 2005 byl místopředsedou vlády pro ekonomiku. V roce 2006 nastoupil do společnosti ŠKODA AUTO a stal se členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. Po dvou letech odešel do Moskvy na post výkonného ředitele společnosti VW Group NSC. Následně přešel do VW v Německu, odkud měl na starosti řízení celosvětových firemních prodejů. V roce 2016 se přestěhoval do čínského Čchangčchunu, kde převzal pozici výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen v partnerské společnosti Volkswagenu s čínskou automobilkou FAW. Do Česka se pak vrátil po téměř 13 letech. Od března roku 2021 je členem představenstva ŠKODA AUTO a má na starosti oblast prodeje a marketingu. V tom samém roce převzal funkci Prezidenta sdružení AutoSAP a je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Martin Klčo
Martin Klčo

Marketér dobrých věcí, tým Petra Pavla, Unicorn Attacks

Devět let působil jako ředitel komunikační agentury Leo Burnett. Od roku 2020 v Unicorn Attacks buduje značky, tvoří value propozice a vede strategické marketingové projekty zejména nadějných českých start-upů a scale-upů. Vedl marketingovou kampaň generála-prezidenta Petra Pavla a v  jeho týmu nadále působí. 

 

Fakulta podnikohospodářská

Daria Hvížďalová
Daria Hvížďalová

CEO, 42 Prague, expertka na umělou inteligenci

Je absolventkou mezinárodního programu CEMS MIM a specialistkou na inovativní technologie a automatizaci procesu. Stojí za vzdělávacím projektem 42 Prague. Je spoluzakladatelkou firem Mainware a JHV Solutions, které poskytují průmyslu přehled o tom, jak automatizovat výrobní procesy rychleji, levněji a efektivněji s využitím nejmodernějších technologií – umělé inteligence a rozšířené reality.  Má za sebou přednášky pro TEDx či roli místní předsedkyně multikonference Human-Level AI. Daria je také lektorkou kurzu na European School of Business & Management. Českým Forbesem byla v roce 2023 zařazena do žebříčku 30 pod 30. Pro Forbes také příležitostně píše sloupky o rodičovství a propojení s datovou vědou.

Simona Kijonková
Simona Kijonková

Zakladatelka firmy Zásilkovna

Je považována za první dámu e-commerce v ČR. V r. 2010 založila společnost Zásilkovna a vybudovala z ní mezinárodní technologicko-logistickou firmu s obratem přes 6 miliard korun. Aktuálně stojí v čele holdingu Packeta, což je 14 firem, kam spadá i česká Zásilkovna, a řídí více než 2 200 zaměstnanců. Za svou činnost získala řadu ocenění: stala se EY Podnikatelem roku 2017 hlavního města Prahy., v letech 2018 a 2021 zvítězila v žebříčku TOP Podnikatelka roku vydavatelství Economia a již řadu let se pohybuje na předních místech žebříčku nejvlivnějších žen Forbes.

Daniela Pauknerová
Daniela Pauknerová

Docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE

Daniela Pauknerová vede Katedru manažerské psychologie a sociologie. Ph.D. v oboru psychologie práce a organizace získala na FF UK. Má bohatou praxi z podnikové sféry, kde působí jako konzultantka a lektorka v rámci nejrůznějších kurzů, tréninků a psychologických expertíz. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných i populárně-naučných publikací a článků, které byly oceněny nejen na půdě VŠE. Získala také ocenění Excelentní učitel Podnikohospodářské fakulty VŠE. V rámci své odborné, vědecké a pedagogické práce se věnuje především problematice leadershipu a osobního rozvoje.

Fakulta informatiky a statistiky

Jana Cibulková 
Jana Cibulková 

Členka Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE

Statistička, akademička a datová analytička, která datovou analýzu nejen vyučuje, ale také se jí zabývá i v praxi. Spolu s kolegy z Fakulty informatiky a statistiky a ve spolupráci s předními odborníky z praxe již čtvrtý rok vede kurzy statistiky, datové analýzy a programování pro veřejnost.

Tomáš Karel 
Tomáš Karel 

Člen Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE

Ve svém výzkumu se zaměřuje na bayesovské modelování v makroekonomii. Prědnáší bayesovskou statistiku na FIS VŠE. Zakladatel konzultační a datově analytické agentury MODE research, zakladatel bezpečnostní agentury 2SAFE4U s.r.o., filmový kaskadér FILMKA, 10x mistr světa v kickboxu, karate a kung-fu.

Ota Novotný  
Ota Novotný  

Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations, VŠE

Působí od roku 2013 jako vedoucí katedry informačních technologií FIS VŠE, v roce 2019 otevřel jako akademický ředitel jedinečný datový MBA program Data Analytics for Business Management powered by KPMG. Jako člověk s odborným zájmem o inovace a startupy zanechal také stopu v xPORT Business Acceleratoru, kde působil v posledních sedmi letech.

Antonín Pavlíček
Antonín Pavlíček

Zástupce vedoucího Katedry systémové analýzy, Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Antonín Pavlíček se odborně zabývá novými médii, sociálními sítěmi a v poslední době se zaměřuje také na technologické inovace. Je autorem publikací tématicky sahajících od obecné informatiky, přes sociální a nová média až po informační management. Přednáší také v zahraniční, v loňském roce např. na univerzitách v Izraeli (Tel Aviv) či Slovinsku (Maribor).

Marek Rojíček
Marek Rojíček

Předseda Českého statistického úřadu

Na Českém statistickém úřadu působí od roku 2001, kdy ukončil studium magisterského stupně Vysoké školy ekonomické v Praze. Profesně se zabýval makroekonomickou statistikou, zejména oblastí národních účtů. Podílel se na implementaci evropských standardů národního účetnictví v rámci ČSÚ před vstupem ČR do EU. Ve své vědecké činnosti se orientuje na zkoumání role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladové ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a rovněž na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. To bylo také předmětem jeho doktorské práce na VŠE. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Je autorem či spoluautorem několika desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií. Od března 2018 je předsedou Českého statistického úřadu.

 

Tomáš Sigmund
Tomáš Sigmund

Člen Katedry systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky VŠE

Zabývá se dopady technologií na společnost ze systémového hlediska. Zajímají ho především etické problémy v informační společnosti a možnosti jejich řešení. Soustřeďuje se na zvyšování povědomí o etických otázkách. Je autorem publikací zkoumajících vnímání technologií ve společnosti a mapující jejich společenské dopady. K oblastem jeho zájmu patří také média a způsob jejich fungování.

Zuzana Šedivá 
Zuzana Šedivá 

Členka Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE

Dlouhodobě vyučuje informatiku na VŠE a stále ji to baví. Věnuje se především oblasti aplikací grafických dat a analytických úloh v BI. V současnosti spolupracuje na FIS v oblasti podpory výuky formou blended-learningu.

Národohospodářská fakulta

Václav Klaus
Václav Klaus

Předseda správní rady Institutu Václava Klause, člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE

Václav Klaus po dokončení studia pracoval jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a následně zastával ekonomické funkce ve Státní bance Československé či v Prognostickém ústavu Československé akademie věd. Roku 1989 byl jmenován ministrem financí, v říjnu 1991 rovněž místopředsedou vlády ČSFR. V letech 1992 až 1997 byl předsedou vlády České republiky a od roku 1998 předsedou Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2003 až 2013 zastával funkci prezidenta České republiky. Od svého odchodu z prezidentského úřadu se účastní konferencí a seminářů a nadále se věnuje ekonomickým a politickým tématům.

Karina Kubelková
Karina Kubelková

Členka bankovní rady ČNB, členka Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE

Karina Kubelková je od července 2022 členkou bankovní rady České národní banky. Před nástupem do funkce působila jako hlavní analytička Hospodářské komory ČR, poradkyně premiéra Petra Fialy a členka Výboru pro rozpočtové prognózy. Jako ekonomická analytička pracovala i na Úřadu vlády ČR a v Kanceláři prezidenta republiky. Na NF pedagogicky působí od roku 2009. 

Eva Zamrazilová
Eva Zamrazilová

Viceguvernérka ČNB, členka Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE 

Eva Zamrazilová se po absolvování studia na VŠE věnovala výuce teorie statistiky a ekonomické statistiky. Roku 2008 se stala členkou bankovní rady ČNB. Po skončení mandátu roku 2014 zastávala post hlavní ekonomky České bankovní asociace, a to až do roku 2018. Následně se ujala funkce předsedkyně Národní rozpočtové rady. Roku 2022 byla prezidentem jmenována viceguvernérkou České národní banky. 

Fakulta managementu

Paul Cejka
Paul Cejka

Regionální viceprezident společnosti Salesforce

Paul Cejka prošel různými vedoucími pozicemi ve společnostech Asus, 3M a Tableau. V současné době žije v Londýně, kde pracuje jako regionální viceprezident pro analytiku ve společnosti Salesforce Group. Strávil deset let v zahraničí na Tchaj-wanu, respektive ve Velké Británii. Věnoval se dobrovolnictví v Indii, na Tchaj-wanu nebo na Filipínách. Koučoval také více než 200 profesionálů z oblasti podnikání napříč pěti kontinenty. Studoval na VŠE, UHK, National Sun Yat-Sen (Tchaj-wan), St Andrews a Cambridge (UK) a přednášel na NSYSU, Katz, Goizueta a King’s business schools.

Ladislav Jelen
Ladislav Jelen

Manažer společenské odpovědnosti a komunit CocaCola HBC Česko a Slovensko 

Kariérní cestu začal Ladislav Jelen jako trainee. Na této pozici poznal prostředí nadnárodní FMCG společnosti a agendu na oddělení PA & C. Koordinoval svěřené CSR aktivity a postavil nový web společnosti. Na pozici specialisty interní komunikace si vyzkoušel správu všech využívaných komunikačních kanálů. Jako EVP specialista pracoval ve strategií Employer Brandingu a koordinoval kampaně. Jako OD manager k agendě přibral Enagagement, Onboarding a propojování manažerů. Nyní se opět věnuje CSR a komunitám.  

Patrik Juránek
Patrik Juránek

Zakladatel a CEO Startup Disrupt

Patrik Juránek je také jeden ze zakládajících členů LXVI Business and Investment Company pro rychle rostoucí startupy. Patrik stál u zrodu Startup Grind Prague a vybudoval v Praze komunitu, která má více než 3000 členů. Startup Grind je největší komunitní platforma pro začínající podnikatele na světě. V listopadu 2018 se zasloužil o rozšíření komunity Startup Disrupt pro Brno a moravský region.

Markéta Kajabová
Markéta Kajabová

Jednatelka společnosti dm

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické vPraze. Původně chtěla být učitelkou, ale prakticky po ukončení vysoké školy nastoupila do společnosti dm drogerie markt s.r.o., kde působí od roku 1996. Vtéto době začínala na pozici oblastního manažera pro region severní Čechy. Vroce 2000 přestoupila do pozice sortiment manager a zodpovídala za řízení privátních značek společnosti. Od 1. 4. 2011 je součástí vedení společnosti, kde převzala zodpovědnost za příslušný region. Od roku 2017 je jednatelkou. dm drogerii markt si vybrala pro její celkovou filozofii: „Vážím si možnosti pracovat pro firmu, pro kterou je člověk, už vroli zákazníka, spolupracovníka nebo obchodního partnera, ve středu zájmu…“. Vjejím životě je pro ni zásadních 5 hodnot: svoboda, rovnost, autenticita, oddanost, vytrvalost.

Blok: Ženy ve vědě na VŠE

Helena Chytilová
Helena Chytilová

Helena Chytilová je nejen autorkou knihy o roli peněžní iluze, ale také členkou výzkumného týmu, který nedávno dokončil experimentální výzkum tzv. Barrovy-Ricardovy hypotézy, která je velmi aktuální v kontextu současného zadlužování ekonomiky. Dělat vědu je náročné, ale velmi naplňující. Současný akademický svět klade na ženy působící v oblasti vědy poměrně vysoké nároky.

Kateřina Kočí
Kateřina Kočí

Kateřina Kočí působí na Fakultě mezinárodních vztahů. Jejím hlavním pracovním zaměřením je Evropská unie – předsednictví EU, společná zahraniční a bezpečnost politika Unie či gender v diplomacii. Vystupuje na mezinárodních konferencích, podílí se na výzkumných projektech a do jejího portfolia patří výuka předmětů s obsahem problematiky evropské integrace, globalizace a etiky v mezinárodních vztazích.

Markéta Majerová
Markéta Majerová

Málokterá z žen v české vědě měla možnost jako doktorandka svou kariéru zahájit na Max Planck Institute. S bohatými zkušenostmi se vrátila zpátky do Čech a od roku 2011 je součástí Fakulty informatiky a statistiky. Podle Markéty Majerové působí akademická půda na první pohled jako prostředí, které je k ženám férovější. Ale i tak jsou ve vedoucích postech zpravidla muži.

Veronika Mokrejšová
Veronika Mokrejšová

Veronika Mokrejšová působí na Katedře mezinárodního podnikání FMV. Své vědecké kariéře se naplno věnuje až od roku 2020, po návratu z rodičovské dovolené, za to o to intenzivněji. Je velkou popularizátorkou vědy – se svými kolegy vystupuje na Noci vědců, Vědafestu a v soutěži Český Vševěd se v loňském roce umístila na krásném 3. místě. Jedním z velkých témat, kterému se s entusiasmem věnuje, je plýtvání potravinami.

Lucie Sára Závodná
Lucie Sára Závodná

Lucie Sára Závodná, která působí na Fakultě managementu, se věnuje tématům udržitelnosti, cestovnímu ruchu či udržitelné výrobě obuvi. Je přesvědčená, že povolání akademika je závazek na 24/7, protože ani ve volném čase se vědec nikdy od své práce plně neodtrhne a přemýšlí nad řešením svých věděckých otázek také při běžné činnosti či domácích pracech.

Blok: Inovace na VŠE

Pavel Hnát
Pavel Hnát

Pavel Hnát, prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality, má na VŠE na starost využití umělé inteligence ve výuce. „Naším cílem není studenty trestat za využití umělé inteligence při zpracování semestrálních prací, ale naopak je s touto převratnou technologií naučit pracovat. V době, kdy budou hledat uplatnění na trhu práce, bude absolutní nezbytností schopnost umět s AI pracovat. A my je na to musíme připravit.”

Senta Čermáková
Senta Čermáková

Manažerka, edukátorka a mentorka. Pracuje od roku 1991 na různých pozicích ve světových firmách, má osmiletou zkušenost ze Silicon Valley. Vystudovala kybernetika na ČVUT. Pracovala v letech 1991 až 2016 ve společnostech Digital Equipment, Compaq a HP. Od roku 2016 působila jako ředitelka inovací v Deloitte. Učí v rámci zahraničního programu CEMS na VŠE Praha a je v boardu University of New York Praha. Píše o managementu a vínech. Mentoruje ženy v byznysu, vystupuje na konferencích, například TEDx UNYP.

Miloš Čermák
Miloš Čermák

Novinář, spisovatel a standup komik. Autor asi dvaceti knih. Píše pro Seznam Zprávy, vydává vlastní newsletter Jedno procento a také stejnojmenný podcast. Vystudoval kybernetiku na ČVUT, od roku 1990 pracuje v médiích, byl mimo jiné reportér v Reflexu (1991 – 2003), šéfkomentátor Lidových novin (2003 – 2005) či šéfredaktorem Hospodářských novin online. V letech 2001 až 2015 byl členem katedry žurnalistiky na FSV UK a přednášel o nových médiích.

Centrum tělesné výchovy a sportu

Libor Vítek
Libor Vítek

Expert na problematiku sportovní výživy, oficiální poradce českého olympijského týmu a mnoha sportovců světové špičky

Libor Vítek působí na IV. Interní klinice Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Univerzity Karlovy. Je šéflékařem České biatlonové reprezentace. Má na kontě přes 150 publikací s více než 4300 citacemi; v posledních pěti letech je publikačně nejaktivnějším vědcem 1. LF UK.
Spolupracoval téměř s polovinou českých sportovců, kteří byli na olympijských hrách v Tokiu.

Registrace na akci

Registrace jsou v plném proudu!

Vstupné na akci je 200 Kč pro dospělou osobu. Vaše děti ve věku do 15 let mají vstupné zdarma.

Po zaplacení registračního poplatku obdržíte e-mail s informací o potvrzení vaší registrace, který slouží jako vstupenka na akci. V den akce u vstupu pak stačí uvést vaše jméno.

Vaší účastí na akci a zakoupením vstupenky přispějete k úspěšnému dokončení studia Zdeňka Uldrycha, studenta se zdravotním handicapem na VŠE, kde jste rovněž studovali. Peníze za zakoupené vstupné Vám nebudou v případě neúčasti vráceny.

REGISTRACE BYLY UZAVŘENY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU AKCI NAVŠTÍVIT BUDETE MÍT MOŽNOST ZAKOUPIT POSLEDNÍ VSTUPENKY ZÍTRA NA MÍSTĚ.

Q&A

Zakoupením vstupenky přispějete k úspěšnému dokončení studia konkrétního studenta se zdravotním handicapem a podpoříte Centrum pro studenty se specifickými potřebami, které na VŠE se studenty se zdravotním handicapem pracuje. Vstupné vrátit nelze, ale vybrané prostředky budou věnovány na dobrou věc.

Akce se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze (nám. Winstona Churchilla 1938/4, 120 00 Praha 3-Žižkov). Vstup na akci bude možný pouze jedním vchodem, a to přes Novou budovu (z nám. Winstona Churchilla, projdete kolem vrátnice se závorou). U vstupu se prokážete pouze svým jménem.

Fyzické vstupenky pro tuto akci nebudou, u vstupu budete pouze požádáni o sdělení Vašeho jména, které jste zadali do registračního formuláře.

Parkování v areálu školy bohužel nebude možné. Doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu (autobus 135, 101 – zastávka nám. Winstona Churchilla; tramvaj 5, 9, 15, 26, 1, 2, 10, 16, 19, 23 – zastávka Viktoria Žižkov; metro C – Hlavní nádraží), nebo zaparkovat v přilehlých ulicích u školy, kde je o víkendu parkování zadarmo.

Obnovení slibu se můžete zúčastnit v případě, že od Vašich promocí uběhlo více než 5 let nebo jste zmeškali svou magisterskou promoci kvůli covidovým opatřením. Pro účast na promocích je nezbytné projevit zájem v registračním formuláři.

Vaše spolužáky můžete najít prostřednictvím absolventského portálu, který slouží jako kontaktní platforma a největší databáze absolventů VŠE. Svého spolužáka naleznete pouze pokud se do databáze zaregistroval a zveřejnil své údaje.

Ano, na akci se musí každý zaregistrovat, vstup s ISICem nebude možný.

Ano, ve škole budou otevřená všechna stravovací zařízení, kde si budete moci zakoupit občerstvení.

Pro děti bude připraven program ve formě zajímavých soutěží, minidiskotéky či kreativních dílniček. Po celou dobu budou mít děti k dispozici skákací hrad či možnost malování na obličej, kterému se bude věnovat zkušený animátor. Centrum tělesné výchovy a sportu zajistí sportovní aktivity pro děti v nové tělocvičně v Italské budově.

Akce Alumni Homecoming je čistě prezenční, online stream bohužel nemůžeme kapacitně zajistit. V budoucnu plánujeme virtuální setkávání absolventů, kteří trvale pobývají mimo ČR.

Dress code na akci je neformální. V případě účasti na obnovení slibu však přijďte prosím ve formálním oblečení.

V minulosti jsme pro vás uspořádali:

Výtěžek ze vstupného jde na dobrou věc

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na VŠE (CSP)

Centrum podpory studentů na VŠE působí od roku 2007, kdy vzniklo především jako reakce na potřeby studentů se zrakovým handicapem, kteří v té době na VŠE studovali. To se dodnes odráží na službách studentům se zrakovým postižením, které jsou na vysoké úrovni. Studenti využívají nejnovější kompenzační pomůcky, studijní materiály převedeny do různých formátů (digitální, reliéfní, audio, braillské písmo), modifikace plnění studijních povinností a informační služby, které poskytují zaměstnanci centra se zrakovým handicapem.

V současné době studuje na VŠE 160 studentů se speciálními studijními potřebami, kteří využívají
služeb CSP.
– studenti se zrakovým handicapem
– studenti s pohybovým handicapem
– studenti se sluchovým handicapem
– studenti s poruchami učení
– studenti s psychickým onemocněním
– studenti s poruchami autistického spektra
– studenti s chronickým onemocněním

Všichni studenti se speciálními studijními potřebami studují na VŠE díky podpoře CSP formou integrace bez rozdílu studijního znevýhodnění. Mohou si tedy vybrat jakýkoli nabízený studijní obor. CSP zajišťuje studijní i architektonickou bezbariérovost VŠE v takové míře, aby funkční dopad znevýhodnění nebyl nepřekonatelnou překážkou v plnění studijních. povinností. Testy a zkoušení jsou upravovány s ohledem na konkrétní typ a stupeň studijního znevýhodnění studenta. Studenti se specifickými potřebami mohou využívat bezbariérovou pracovnu vybavenou kompenzačními pomůckami a knihovnu digitálních studijních textů. CSP poskytuje studentům studijní a psychologické poradenství, pomoc s tvorbou individuálních studijních plánů, diagnostiku specifických poruch učení a prostor pro sdílení zkušeností se studiem mezi klienty CSP. Studenti s omezenou schopností pohybu a orientace mohou využít služeb osobního asistenta.

Student VŠE Zdeněk Uldrych
Student VŠE Zdeněk Uldrych

Zdeněk studuje na VŠE na Fakultě mezinárodních vztahů. Celoživotně je upoután na invalidní vozík po dětské mozkové obrně. Značná omezení, která jsou způsobena jeho zdravotním znevýhodněním, překonává Zdeněk velmi aktivním způsobem života a optimismem, který snadno přenáší na svoje okolí. Zvládá několik cizích jazyků (angličtinu, španělštinu, japonštinu), čehož aktivně využívá, když se dobrovolně zapojuje do pomoci zahraničním studentům se speciálními studijními potřebami na VŠE. Zajímá se o archeologii a moderní historii. V rámci možností aktivně cestuje a čeká ho semestrální studijní pobyt ve Španělsku. Jeho studium na VŠE je spojeno se zvýšenými náklady, které jsou způsobeny především každodenním cestováním a neustálou potřebou osobního asistenta.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: